Smålandshöns

image

På Apellgården bor en grupp Smålandshöns som köptes in under sommaren 2016 (från Mikael Bråtner). Under hösten/vintern 2016-2017 arbetar vi aktivt för att öka antalet Småandshöns på Apellgården, så att vi till våren 2017 kommer att ha en ordentlig grupp smålandshöns, vilka tillhör de bevarandsvärda och hotade kulturraserna. Även om ruvvillighet inte är en egenskap som önskas hos Smålandshönsen, så visade ”Hexan” tydligt att hon ville ha små kycklingar. I september kläcktes hennes dun och hon lyckades få fram 15 småttingar med stor bravur! 🐣

image

Smålandshönsen nyskapades av Martin Silverudd under 1960-talet. Rasen är könsvisande, vilket betyder att man redan på de nykläckta kycklingarna kan avgöra om de är en tupp eller höna. Även hos de vuxna djuren syns en tydlig skillnad mellan könen.

Smålandshönan värper många, ljust bruna (ibland mot det beige-vita) ägg.

Smålandshönsen räknas som akut hotade. Vår besättning av Smålandshöns är registrerad i Kulturhönsföreningens stamboksregister vilket innebär att vi medverkar till arbetet att bevara rasens fina egenskaper i ett fortsatt avelsarbete.

Läs mer om Smålandshöns här.