Höns

På Apellgården älskar vi våra underbara sprättande och kacklande vänner. Vi är stolta över de raser vi har – alla är de representanter för det svenska kulturarvet och gamla svenska raser.  Raser, som idag är hotade till antal och existens av de modernare hybrider som i ägg- och köttindustrin ger hög avkastning på kort tid.

Vi håller våra djur i naturliga grupper med frisprättande utevistelse varje dag. De bjuds ett foder väl avpassat för sin ras med spannmål från lokala odlare. Djuren ges vila under de mörka och kalla perioderna och lever därför i många år här hos oss!

Alla de raser som bor på Apellgården är starkt utrotningshotade och vi medverkar i arbetet att bevara de unika generna djuren bär med sig. Detta bevarandearbete sker tillsammans med Kulturhönsföreningen.

På gården finns (klicka på namnet föra att läsa mer om rasen och våra djur):

  • Smålandshöns. Denna lugna ras med sin charmanta tupp, nyfikna hönor som ger vita ägg har funnit sin plats här på Apellgården.
  • Eksjöhöns. En pigg, aktiv och nyfiken ras som ger bruna ägg. De är verkliga energiinjektioner!
  • Silverudds Blå. Vår unika grupp stoltserar med sina dova färger och ger oss gröna ägg. Denna ras måste ha hönsvärldens vackraste ögon.
  • Queen Silvia Gold

Under hösten/vintern 2016-2017 arbetar vi aktivt för att öka antalet individer av respektive ras. Målet är att till våren 2017 kunna erbjuda ägg i tre olika färger till både gamla och nya äggkunder!

Under många år arbetade vi också med bevarandet av Ölandhönsen, också det en fantastisk ras, men nu har våra Ölandshöns fått flytta vidare och bildat ett antal nya genbanker. Läs mer om Ölandshönsen här.

Vilostund

Vilostund