Höns

På Apellgården har vi alltid älskat vi våra underbara sprättande och kacklande vänner. Vi har alltid varit stolta över de raser vi haft – representanter för det svenska kulturarvet och gamla svenska raser.  Raser, som idag är hotade till antal och existens av de modernare hybrider som i ägg- och köttindustrin ger hög avkastning på kort tid.

På grund av en smitta av röda hönskvalster gjorde vi oss av med alla hönsen hösten 2018 till personer som var beredda att ta fighten med ”de röda djävlarna”. Under våren 2019 flyttade det in nya höns hos oss, dock nu av ”modernare” raser. November 2019 flyttade fåglarna till nya hem och vi var fågelfria ända till maj 2020 då nya kacklande juveler åter fyllde upp våra hönshus.

Vi håller våra djur i naturliga grupper med frisprättande utevistelse varje dag. Djuren ges vila under de mörka och kalla perioderna och lever därför i många år här hos oss!

Alla de raser som tidigare bott hos oss på Apellgården är starkt utrotningshotade och vi har medverkat i arbetet att bevara de unika generna djuren bär med sig. Detta bevarandearbete skedde tillsammans med Kulturhönsföreningen.

På gården har funnits (klicka på namnet föra att läsa mer om rasen och våra djur):

  • Smålandshöns. Denna lugna ras med sin charmanta tupp, nyfikna hönor som gav oss vita ägg här på Apellgården.
  • Silverudds Blå. Vår unika grupp stoltserade med sina dova färger och gav oss gröna ägg. Denna ras måste ha hönsvärldens vackraste ögon.
  • Queen Silvia Gold, av många ansedda som det vackraste rasen av dem alla. Rasen är starkt utrotningshotad. Äggen är ljust beige/rosa-aktiga. Kvar på gården finns en tupp kvar av denna vackra ras.

Tack vare de olika raserna blev äggkorgen fylld med underbars goda ägg i olika färger.

Under många år arbetade vi också med bevarandet av Ölandhönsen, också det en fantastisk ras, men Ölandshöns har fått flytta vidare och bildat ett antal nya genbanker. Läs mer om Ölandshönsen här.

Vilostund

Vilostund