Silverudd Blå

image

Vi har inte kvar vår grupp Silverudd Blå.

Silverudds Blå tillhör de gamla svenska hotade kulturraserna. Just vår grupp tillhörde en särskilt bevarandevärd genetisk linje av denna ras. Gruppen återfanns hos en äldre man och räddades vid hans bortgång för ett par år sedan. Mannen hade hållit generna oblandade under alla år han haft dem, vilket är unikt.

Silverudd Blå är en god värphöna, de lägger många och gröna (grön/bruna) ägg, ibland med lite prickar på.

Vår grupp Silverudd Blå höns var en registrerad besättning i Kulturhönsföreningens stamboksregister vilket innebär att vi medverkade till arbetet att bevara rasens fina egenskaper i ett fortsatt avelsarbete.

Denna ras är oerhört vacker och har vandrat rakt in i våra hjärtan med sina oväntat stora, uttrycksfulla ögon.

Läs mer om Silverudds Blå här.

image