Silverudd Blå

image

Silverudds Blå tillhör de gamla svenska hotade kulturraserna. Just vår grupp tillhör en särskilt bevarandevärd genetisk linje av denna ras. Gruppen återfanns hos en äldre man och räddades vid hans bortgång för ett par år sedan. Mannen hade hållit generna oblandade under alla år han haft dem, vilket är unikt.

Silverudd Blå är en god värphöna, de lägger många och gröna (grön/bruna) ägg, ibland med lite prickar på.

Vår grupp Silverudd Blå höns är en registrerad besättning i Kulturhönsföreningens stamboksregister vilket innebär att vi medverkar till arbetet att bevara rasens fina egenskaper i ett fortsatt avelsarbete. Vi arbetar aktivt för att ha en större grupp värpande hönor till våren 2017.

Denna ras är oerhört vacker och har vandrat rakt in i våra hjärtan med sina oväntat stora, uttrycksfulla ögon.

Läs mer om Silverudds Blå här.

image