Lant- & kulturras

På Apellgården har vi en vision att föda upp sunda och friska djur – om vi samtidigt kan stödja bevarandsvärda raser ställer vi gärna upp på det! På Apellgården har vi aktivt arbetat under flera år för att bevara flera av de raser (av både höns och anka) som idag är akut hotade av moderna värphybrider och broilerraser. Hos oss har det funnits både lant- och kulturraser under många år. Tyvärr drabbades vi under 2018 av röda hönskvalster, varför vi tyvärr fick omplacera våra fina höns. Under våren 2019 kommer det att flytta in nya höns hos oss, dock av raser med mer ”modernt ursprung”.

Svensk lantras

En lantras och en allmogeras är egentligen samma sak. De har sina rötter i de husdjur som fanns hos landets allmoge före spridningen av färdiga importerade specialraser. En lantras är oförädlad och har funnits i en viss miljö så länge att den hunnit anpassa sig till lokala förhållanden. Klimat, sjukdomsbild, jordmån och fodertillgång har genom åren format de lokala lantraserna. De går utmärkt att hålla under fria och naturliga förhållanden över hela landet. Lantrasernas förnämsta egenskaper är härdighet, förnöjsamhet, stor motståndskraft mot sjukdomar och naturligt beteende. Sverige har flera bevarade lantraser inom exempelvis höns, ankor, gäss, får getter, kaniner och bin. Flera av raserna är mer eller mindre hotade. Ölandshönan anses vara Sveriges äldsta opåverkade hönsras, den har varit start utrotningshotad och stammen är fortfarande i behov av att stärkas.

image

Svensk kulturras

Kulturhönsen utvecklades eller kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Då var de på väg att konkurrera ut lantraserna – nu är kulturhönsen själva hotade efter värphönsens introducerande på 1950-talet. Även kulturhönsen har ett historiskt värde för oss. De är bruksraser som fungerar bra i våra svenska förhållanden och är framtagna för kött- och/eller äggproduktion. De värper bra – ofta med fina färger på äggen! Pastorn Martin Silverudd arbetade under 1900-talets andra hälft med att ta fram värpraser som skulle passa den svenska hönsnäringen. Han ville ge ett alternativ till de värphybriderna som i allt högre grad slog ut de gamla kulturraserna. Här på Apellgården har vi fött upp kulturraserna: Silverudds Blå (=Isbar), Smålandshöna, Eksjöhöna samt Pekinganka.

IMG_3308

 

Vi har tyckt att det känts tillfredsställande att vara med om att rädda en spillra av svenskt kulturarv. Djuren är vackra att titta på och trevliga att umgås med – och samtidigt har vi fått goda ägg och knytit många trevliga kontakter!

Här kan du läsa mer om kultur-, lantraser och genbanker:

IMG_3261